Skip to content

Mgr. Tereza Košinová, DiS.

Po absolvování ZUŠ F. X. Richtera v Holešově nastoupila jako posluchačka Konzervatoře Evangelické akademie do hornové třídy MgA. Petra Levíčka,  kde  v roce 2009 absolvovala. V témže roce zahájila studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se věnovala studiu hudební výchovy a českého jazyka.  Od září 2011 vyučuje hru na žesťové nástroje na Soukromé základní umělecké škole D-MUSIC v Kroměříži. Ve svém volném čase spolupracuje s mládežnickými orchestry, hraje v komorních souborech a zajímá se o loveckou hudbu, ke které má díky rodinnému zázemí velmi blízko.